image_pdfimage_print

politechnika_slaska       forum-budownictwa     logo-SIB

W dniach 21-22 czerwca 2017 r. Śląska Izba Budownictwa wraz  z kolejnymi uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego, organizuje kolejną konferencję
„IX Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”
w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.


Przedsięwzięcie programowe będzie obejmować:
„WSPÓŁCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE POWSZECHNYM”
natomiast temat konferencji:
„PROGRAM „MIESZKANIE +” W BUDOWNICTWIE;
ASPEKTY TECHNICZNE BUDOWANIA I REMONTOWANIA;
REWITALIZACJA MIASTA, OSIEDLI I TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH”.


Organizatorzy – uczestnicy Forum Budownictwa Śląskiego

 • Śląska Izba Budownictwa i Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

 • Politechnika Śląska

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Katowicach

 • Instytut Techniki Budowlanej Oddział Śląski

  oraz

 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – organizator VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w październiku br.

 • Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach

Tematy sesji:

 • Program „Mieszkanie +” w budownictwie

 • Poprawa komfortu użytkowania budynków – aspekty praktyczne

 • BIM i poszerzona rzeczywistość w budownictwie

 • Utrzymanie i naprawa elementów konstrukcyjnych budynków

 • Rewitalizacja miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

STRONY INTERNETOWE PRZEDSIĘBIORSTW CZŁONKOWSKICH