Konkurs “ŚLĄSKIE BUDOWANIE”, ma na celu jest promocję atrakcyjności inwestycyjnej
i gospodarczej oraz możliwości eksportowych województwa śląskiego poprzez prezentację
i wyróżnianie:

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA
podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych

w następujących kategoriach:
• przygotowania i zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi,
• działalności projektowo-architektonicznej, urbanistycznej i geodezyjnej,
• wykonawstwa robót budowlano-montażowych oraz modernizacyjno-remontowych,
• produkcji materiałów budowlanych, konstrukcji i urządzeń oraz ich obrotu handlowego,
• zarządzania nieruchomościami,
• przedsięwzięć ekologicznych, gospodarki komunalnej i rewitalizacji poprzemysłowej,
• finansowania i ubezpieczania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz kontraktów budowlanych,
• osiągnięć naukowo-szkoleniowych oraz innowacyjno-wdrożeniowe.

oraz Nagrodą i Tytułem
„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”
osób indywidualnych
– za szczególne osiągnięcia w działalności zawodowej oraz wkład w rozwój regionu

Kapitułę Konkursu stanowią reprezentujący Wojewodę Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego, Rektorów Politechniki Śląskiej oraz Politechniki Częstochowskiej, samorządy zawodowe i gospodarcze budownictwa, które utworzyły „Forum Budownictwa Śląskiego” oraz eksperci w poszczególnych kategoriach konkursu.
Publiczna promocja Laureatów, poprzez wręczenie tych Nagród w postaci statuetki projektu Zygmunta Brachmańskiego wraz z Dyplomem, odbywa się podczas corocznej, uroczystej GALI BUDOWNICTWA.

DOKUMENTY DO POBRANIA: