Z inicjatywy wspólnej, przedstawiciele samorządów zawodowych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych działających w sektorze budownictwa województwa Śląskiego podpisali Deklarację o utworzeniu w 2008 roku FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO jako platformy dalszego wspólnego działania.

forum_budownictwa_logo

Śląska Izba Budownictwa przewodniczy pracom i działaniom Forum.

Za najważniejsze kierunki wspólnej działalności uczestnicy Forum uznali:

  • reprezentowanie wspólnego stanowiska do projektów legislacyjnych dotyczących zwłaszcza racjonalizacji procesów inwestycyjnych, zmian w systemie zarządzania i planowania przestrzennego, nowelizacji ustaw o zamówieniach publicznych oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym.
  • współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi województwa śląskiego w zakresie regionalnej polityki inwestycji budownictwa oraz kształcenia w zawodach budowlanych.

Uczestnicy Forum reprezentują bardzo znaczący potencjał sektora budownictwa województwa śląskiego:

  • blisko 40 tys osób indywidualnych, jako kadra inżynieryjno-techniczna samorządów zawodowych
    i stowarzyszeń
  • ponad 300 organizacji gospodarczych zrzeszonych w samorządach gospodarczych i kolejnych organizacjach pozarządowych oraz firm będących indywidualnymi uczestnikami Forum

Reprezentowane są również Politechnika Śląska w Gliwicach  i Politechnika Częstochowska, oraz wiodące średnie szkoły zawodowe budownictwa regionu.

Stałymi wspólnymi przedsięwzięciami Forum jest organizowanie kolejnych konferencji regionalnych, jako – „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”, wspólne obchody Śląskiego Dnia Budowlanych, kwartalne wydawnictwo czasopisma „Forum Budownictwa Śląskiego” oraz seminaria branżowe.

Wykładnikiem konsolidacji merytorycznej uczestników Forum jest wspólne uzgadnianie i formułowanie opinii, stanowisk, rekomendacji  do najważniejszych projektów legislacyjnych regulujących funkcjonowanie i rozwój organizacji sektora budownictwa.

Tą działalność wyraża między innymi wspólne opracowanie:

  • Stanowiska – do projektu założeń nowelizacji ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”
  • Stanowisko wraz z rekomendacjami – dotyczące kompleksowych zmian ustaw tworzących   prawo   inwestycyjne przekazane do właściwych Ministerstw  i Urzędów Centralnych Rządu oraz posłów Sejmowych Komisji Infrastruktury i Gospodarki.