Uprzejmie informujemy, że aby zostać członkiem Śląskiej Izby Budownictwa należy wypełnić i podpisać Deklarację członkowską. Wskazane jest załączenie krótkiej informacji o działalności firmy, celem wykorzystania w kooperacji wewnętrznej z dotychczasowymi firmami członkowskimi.

Deklaracja członkowska >> pobierz <<

Wypełnione dokumenty prosimy przesłać do Biura Śląskiej Izby Budownictwa.
Prezydium 
Rady Izby, po rozpatrzeniu dostarczonych dokumentów, podejmie stosowną uchwałę.

Zrzeszamy około 100 firm.

Nasze przedsięwzięcia:

 • Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości
 • Seminaria Budowlane
 • Obchody Śląskiego Dnia Budowlanych
 • Konkurs „Śląskie Budowanie”, gdzie przyznawane są nagrody: – Śląska Wielka Nagroda Budownictwa, „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” oraz „Osobowość Budownictwa Śląskiego”
 • Gala Budownictwa
 • Klubowe Spotkania Firm Członkowskich
 • Organizacja seminariów, warsztatów i kursów szkoleniowych

Gwarantujemy Naszym członkom:

 • współpracę kooperacyjną pomiędzy firmami członkowskimi
 • publiczną promocję swojej działalności
 • świadczenie pomocy doradczej i szkoleniowej
 • reprezentowanie i ochronę interesów wobec organów władzy państwowej i samorządowej  oraz innych uczestników obrotu gospodarczego
 • uczestniczenie w procesie opiniowania i tworzenia projektów legislacyjnych dotyczących całego sektora budownictwa
 • możliwość zgłaszania swych postulatów i wniosków
 • prestiż
 • stałe klubowe spotkania firm członkowskich

Jak zostać członkiem Śląskiej Izby Budownictwa

 1. wypełnić deklarację członkowską (deklaracja członkowska)
 2. wpłacić składkę, która zależy od liczby zatrudnionych pracowników, ustala ją Rada Izby,
 3. uczestniczyć  w pracach Izby,
 4. przestrzegać zasad etycznych w prowadzeniu biznesu.