Prezydent Izby

Mariusz Czyszek
Dyrektor ML-BUD PBPH s.c.
Mariusz i Leszek Czyszek

Prezydium Rady Izby

dr hab. inż. arch. prof. PŚ Klaudiusz Fross
Wiceprezydent Izby
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
Dyrektor Wykonawczy Forum Budownictwa Śląskiego

Piotr Polis
Wiceprezydent Izby
Prezes Zarządu
Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “OSKARD”

Mariusz Rybka
I Wiceprezydent Izby
Właściciel MR Construction Sp. z o.o.

Grzegorz Gowarzewski
Członek Prezydium Rady Izby

Joanna Koch-Kubas
Prezes Zarządu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „MIECHOWICE”

dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz
Dziekan
Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

Marek Noculak
Prezes Zarządu
Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

Krystyna Piasecka
Prezes Zarządu
Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Rada Izby

 • Franciszek Buszka
 • Mariusz Czyszek
 • dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ
 • Rafał Godula
 • Grzegorz Gowarzewski
 • Grzegorz Góral
 • Krzysztof Kasperczyk
 • Joanna Koch-Kubas
 • dr hab. inż. Paweł Krause
 • dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz
 • Marek Noculak
 • Andrzej Nowak
 • Wiesław Okoński
 • Krystyna Piasecka
 • Piotr Polis
 • Mariusz Rybka
 • Jolanta Sobek
 • Ryszard Szpura
 • Karol Woźniczka
 • Agnieszka Wójcik-Podgórska

Komisja rewizyjna

 • Sebastian Korczak
 • Bartosz Kseń
 • Janusz Romik
 • Krystyna Szeja