Cele i zadania statutowe Izby realizowane są miedzy innymi poprzez organizowanie następujących przedsięwzięć merytorycznych i integracyjnych:

  • Konferencji: – Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości,
  • Śląskich Seminariów Budowlanych,
  • Obchodów Śląskiego Dnia Budowlanych,
  • Konkursu „Śląskie Budowanie”,
  • Gali Budownictwa,
  • Konkursu “Ambasador Nowoczesnych Technologii”
  • Klubowych Spotkań Firm Członkowskich.

więcej…