Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Izby do wzięcia udziału w sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniu Śląskiej Izby Budownictwa, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia br. o godzinie 12.00 w siedzibie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Biurem Izby poprzez email: izbabud@izbabud.pl