Ambasador
slajder 1
slajder 2
slajder 3
previous arrow
next arrow

Nasza oferta

Aktualności

Członkowie izby

Ponad 25-letnia działalność Izby jest ukierunkowana na współpracę kooperacyjną firm członkowskich, ich publiczną promocje, świadczenie im pomocy doradczej i szkoleniowej wraz z reprezentowaniem i ochroną ich interesów wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz innych uczestników obrotu gospodarczego.

Członkowie Izby maja możliwość bezpośredniego uczestniczenia w procesie opiniowania i tworzenia projektów legislacyjnych dotyczących całego sektora budownictwa, zgłaszanie swych postulatów i wniosków, promowania swojej działalności. Są zobowiązani do uczestniczenia w pracach Izby oraz przestrzegania zasad etycznych w prowadzeniu biznesu.