>> PROGRAM SZKOLENIA <<

>> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ – DO 3 DNI PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM.

 

SZKOLENIA 2023
Cykl 4 elitarnych szkoleń FM nowoczesnego zarządcy – Facility Manager

Szkolenia stacjonarne lub wyjazdowe 1 i 2 dniowe – Ustroń / Zakopane

FACILITY MANAGER PLANOWANIA I PROGRAMOWANIA INWESTYCJI

Programowanie nowych inwestycji poparte badaniami jakościowymi w celu rozpoznania potrzeb przyszłych użytkowników i spełnienia celów inwestycji. Prawidłowe przygotowanie gwarantuje dobre wydatkowanie środków, sukces inwestycji i zadowolenie użytkowników. Gotowe schematy działań i metodologia postępowania. Teoria, warsztaty i zajęcia terenowe. Nietrafione, źle przygotowane i niewłaściwie zaprogramowane inwestycje to zmarnowane środki, potencjał, a także brak akceptacji przez użytkowników. To także nieefektywne i nieekonomiczne oraz nieatrakcyjne budynki i obiekty zewnętrzne.

poparte badaniami jakościowymi w celu rozpoznania potrzeb
Certyfikat (pl i ang): Facility Manager planowania i programowania inwestycji

4.800,-

FACILITY MANAGER OCEN JAKOŚCIOWYCH OBIEKTÓW Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH I TERMOWIZYJNYCH
bonus: FACILITY MANAGER PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH NIEEFEKTYWNYCH INWESTYCJI

Badania jakościowej obiektów oraz mikroklimatu wnętrz metodologia i techniki ocen jakościowych (5 jakości) gotowe szablony i schematy nauka obsługi urządzeń pomiarowych
i termowizyjnych
Bonus:
programy naprawcze dla nierentownych, nieefektywnych, przynoszących straty i nie spełniających potrzeby inwestycji

Certyfikat 1 (pl i ang): Facility Manager ocen jakościowych obiektów
Certyfikat 2 (pl i ang): Facility Manager programów naprawczych nieefektywnych inwestycji

5.800,-

FACILITY MANAGER PLANOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Szkolenie w zakresie programowania, planowania i tworzenia osiedlowych, miejskich, atrakcyjnych i spełniających potrzeby przestrzeni publicznych, rekreacyjnych, mikro-przestrzenie, parki kieszonkowe, nowoczesny design i projektowanie uniwersalne, senioralne, dla wszystkich grup wiekowych

Certyfikat: Facility Manager planowania mikro przestrzeni rekreacyjnych

3.800,-

Promocja dla szkoleń 1+2+3 razem: 9.800,-

FACILITY MANAGER ERGONOMII PRZESTRZENI BIUROWYCH

Szkolenie w zakresie tworzenia ergonomicznych, zdrowych i przyjaznych przestrzeni pracy biurowej

Certyfikat (pl i ang): Facility Manager ergonomii przestrzeni biurowej

3.800,-

Promocja dla szkoleń 1+2+3+4 razem: 12.800,-

Zadeklaruj chęć uczestnictwa osobiście lub oddeleguj pracowników.

Szkolenia z certyfikatami w j. pl i ang.

Uzyskanie wyższego poziomu kreatywnego i jakościowego zarządzania obiektami. Zmiana rozumienia jakości obiektu, podejścia do spełniania potrzeb użytkowników w zarządzaniu, tworzenia efektywnych obiektów spełniających cele inwestora. Wsparcie dla rozwoju umiejętności własnych na najwyższym poziomie. Praktyczna wiedza i umiejętności do bezpośredniego wykorzystania w praktyce zawodowej.
Szkolenia są organizowane w dogodnym terminie po zebraniu grupy uczestników.

Kontakt i zapisy: Biuro Izby lub Klaudiusz Fross tel. 504 087 677.