Śląska Izba Budownictwa to:

  • organizacja samorządu gospodarczego,
  • 25-letnia działalność,
  • organizacja zrzeszająca podmioty gospodarcze we wszystkich dziedzinach inwestycji i budownictwa, sektora spółdzielczości mieszkaniowej, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej,
  • wydająca elektroniczne czasopismo ,,Forum Budownictwa Śląskiego’’.