17 listopada 2023 r. (piątek) o godz. 17.30 w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu,
odbyła się organizowana tradycyjnie przez Śląską Izbę Budownictwa oraz Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa kolejna uroczysta
XXV GALA BUDOWNICTWA
.

 W trakcie Gali nastąpiło wręczenie Nagród i Tytułów kolejnej edycji konkursu
„Śląskie Budowanie”.

XII edycja Konkursu „Śląskie Budowanie” – 2023
Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości

LAUREACI KONKURSU

ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA
dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych

Województwo Śląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Miasto Sosnowiec
Miasto Zabrze
Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie
DMDmodular p.s.a. z siedzibą w Skawinie
Mysłowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa “Barbara” w Chorzowie
Pracownia Projektowa MIZAWA Mirosław Zawartka z siedzibą w Sosnowcu
MODULATIO3L Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej
Maxim-Art Pracownia Sztukatorska z siedzibą w Mikołowie

Nagroda i Tytuł
„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ” 

Krzysztof Klimosz
Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory

Mariusz Wołosz
Prezydent Miasta Bytom

Małgorzata Bednarek
Wójt Gminy Bobrowniki

Łukasz Komoniewski
Prezydent Miasta Będzin

dr Krzysztof Groń
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

Danuta Bochyńska-Podloch
Zastępca Sekretarza Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wiceprezes polskiego Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Katowice

Tomasz Radziewski
Przewodniczący Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Zastępca Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Rafał Godula
Prezes Zarządu DTŚ S.A.

Bartosz Kseń
Właściciel DIN-BUD

Nagroda i Tytuł
„Przyjaciel Śląskiego Budownictwa”

Jakub Chełstowski
Marszałek Województwa Śląskiego

W imieniu Pana Marszałka nagrodę odebrał Radny do Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Rafał Kandziora

 

Tytuł Honorowy wraz Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”

Profesor Klaudiusz Fross
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej

 

 

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy !