Wielka Gala Budownictwa odbywa się nieprzerwanie od 1998 r, zawsze w listopadzie.
Współorganizatorami Gali są samorządy zawodowe i gospodarcze budownictwa regionu, które utworzyły platformę współdziałania: – „Forum Budownictwa Śląskiego”, reprezentujące obecnie blisko 40 tys. osób jako kadra inżynieryjno-techniczna oraz ponad 300 organizacji gospodarczych.
Co roku w Gali uczestniczy około 400 osób, a wśród nich posłowie do Parlamentu Europejskiego, posłowie Sejmu RP, wojewódzkie władze państwowe i samorządowe oraz miast i powiatów naszego regionu, krajowe i regionalne organizacje pozarządowe budownictwa.
W trakcie Gali następuje wręczenie Nagród i Tytułów kolejnych Edycji Konkursu „Śląskie Budowanie”:

  • Śląskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa,
  • Autorytet- Budownictwa i Gospodarki Śląskiej,
  • Osobowość Budownictwa Śląskiego.