W dniu 21.05.2019 w wieku 80 lat zmarł

prof. dr hab. Andrzej St. Barczak

 

21 maja w wieku 80 lat zmarł prof. dr hab. Andrzej St. Barczak, profesor nauk ekonomicznych, wybitny ekonometryk i statystyk, naukowiec i badacz, nauczyciel akademicki, społecznik i publicysta, od lat związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach

Wykładowca akademicki, z Akademią Ekonomiczną, a potem Uniwersytetem Ekonomicznym związany od 1972 roku. Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, profesor honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Prezes katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek wielu rad programowych czasopism naukowych, członek honorowy Loży Katowickiej Business Centre Club oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego, członek Rad Nadzorczych m.in. Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach /2006-2009/, Eurofaktora S.A. w Mysłowicach oraz Akcept S.A. Mysłowice.

Odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową “Za zasługi dla statystyki RP” wyróżnionego: Śląską Nagrodą Jakości w dziedzinie “Nauka”, Srebrną Odznaką Honorową Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, “Skrzydłami Merkurego”, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk ekonomicznych.

źródło: www.slaskibiznes.pl