III edycja Konkursu „Śląskie Budowanie” 2013
Leaderzy profesjonalizmu, kreatywności i przedsiębiorczości

xvi-gala-budownictwa-03

Wieczór, 16 listopada, zgromadził w sali Opery Śląskiej  w Bytomiu nader wybitne osobowości, reprezentantów nauki, administracji państwowej i samorządowej, znaczących firm budowlanych, ludzi zaangażowanych  w rozwój budownictwa śląskiego. Uroczysta gala, którą zaszczycili swoją obecnością wiceminister Janusz Żbik
i przedstawiciele władz wojewódzkich z Marszałkiem Województwa Śląskiego Mirosławem Sekułą, stanowiła ukoronowanie obchodów Święta Budowlanych, na które w tym roku złożyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych odznak resortowych oraz konferencja V Śląskie Forum Inwestycji i Nieruchomości
(18 września br.).

W trakcie Gali nastąpiło wręczenie Nagród i Tytułów kolejnej edycji konkursu „Śląskie Budowanie”, będące zadaniem publicznym Zarządu Województwa Śląskiego. Aktu tego dokonali Marszałek Województwa Śląskiego – Mirosław Sekuła oraz Wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Janusz Żbik.

Pierwszym celem tego konkursu jest dokumentowanie wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej
i gospodarczej województwa śląskiego poprzez:

– publiczną prezentację ważących dla regionu oraz sprawnie, terminowo i profesjonalnie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
– wyróżnianie Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa inwestorów tych przedsięwzięć organizacji wykonawczych i produkcji materiałów budowlanych oraz podmiotów efektywnie zarządzających nieruchomościami, a zwłaszcza przekazanych do eksploatacji inwestycji.

Kolegium „Forum Budownictwa Śląskiego” nadało już po raz trzeci nagrodę
TYTUŁY “PRZYJACIEL BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”

dsc_5847

Panu Mirosławowi Sekule
Marszałek Województwa Śląskiego

Panu Januszowi Żbikowi
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Panu Ryszardowi Trykosko
Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Panu prof. dr hab. Andrzej S. Barczak h.c.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach

Panu prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Panu Tadeuszowi Serafinowi
Dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu

LAUREACI III EDYCJI KONKURSU – „ŚLĄSKIE BUDOWANIE – 2013”

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĘ BUDOWNICTWA
dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych

dsc_4933

BUDIMEX S.A. w Warszawie
ELTRANS SP. Z o.o. w Chorzowie
EUROVIA POLSKA S.A. w Bielanach Wrocławskich
FARBY KABE POLSKA SP. Z o.o. w Katowicach
MILIMEX SP. Z o.o. w Siemianowicach Śląskich
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. w Sosnowcu
ŚLĄSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY w Chorzowie
ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SP. Z o.o. w Gliwicach
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH w Tychach
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „HALMAR” ZYGMUNT BIEDACHA
w Chorzowie
ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH I TRANSPORTOWYCH ADAM SIELWANOWSKI “ZUBIT”
w Zabrzu

Nagrodę i Tytuł
„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”
dla osób indywidualnych – za szczególne osiągnięcia w działalności zawodowej
oraz wkład w rozwój regionu

dsc_5427

Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Gliwice

Kazimierz Górski
Prezydent Miasta Sosnowca

Jan Spychała
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Wojewódzki Urząd Nadzoru Budowlanego

Igor Śmietański
Dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Mariusz Koprek
Prezes Zarządu TKS Sp. z o.o. w Katowicach

Ryszard Szpura
Współwłaściciel AIB Ślączka, Szpura, Dytko Sp. J. w Knurowie

Mariusz Czyszek
Dyrektor PBPH „ML BUD” S.c. w Gliwicach

Stefan Dzienniak
Prezes Zarządu Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa w Katowicach

Wiktor Pawlik
Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach

Tytuł Honorowy wraz z Medalem
„OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”

dsc_5655

Franciszek Buszka
Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach

Walerian Witas
Wybitny Inżynier Budownictwa

Jan Witkowski
Wiceprzewodniczący Katowickiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Od wielu lat w trakcie Gali wyróżniane są także kolejne przedsiębiorstwa budowlane w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy – „Buduj bezpiecznie”, oceniany przez organizacje pozarządowe jako wysoce użyteczny i również przez Laureatów. Także poprzez ten konkurs, publicznie prezentuje kolejne znaczące inwestycje naszego regionu.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z obszerniejszą relacją z XVI Gali Budownictwa w nowym wydaniu czasopisma – “Forum Budownictwa Śląskiego” (POBIERZ)