V Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości poprzedzone uroczystymi obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych, odbyło się 18 września 2013 w Sali Sejmu Śląskiego. Było ostatnim wydarzeniem w ramach III Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach.

Tegoroczne Forum było kontynuacją debat i rekomendacji poprzednich spotkań mających przyczynić się do systemowego i kompleksowego reformowania prawa procesów inwestycyjno-budowlanych.

W pierwszej części, w ramach obchodów Śląskiego Dnia Budowlanych wręczono wyróżnienia, odznaczenia państwowe i resortowe za zasługi dla województwa śląskiego.

Nagrody wręczali I Wicewojewoda Śląski – Piotr Spyra oraz Wiceminister Transportu i Gospodarki Morskiej – Janusz Żbik.

Podziękowania i gratulacje dla osób, które w szczególny sposób zasłużyli się dla branży budowlanej i wyróżniają się osiągnięciami złożył na ręce wszystkich nagrodzonych Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego – Andrzej Gościniak.

Wyróżnienia spoza branży dla Autorytetów Budownictwa i Gospodarki Śląskiej otrzymali:

dr Jan Sarna – Dyrektor Generalny Fundacji Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu oraz Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Zabrza.

– Nie bójcie się inwestować, róbcie to z sensem, a miasto będzie Was wspomagać – powiedziała Pani Prezydent odbierając wyróżnienie.

Druga część obrad poświęcona była próbą wypracowania systemowych wniosków z podjętych dyskusji, które zostaną przekazane tworzącym prawo w Polsce.

W ramach sesji „Realizacja Inwestycji budowlanej i jej eksploatacja” eksperci podkreślali znaczenie zmiany ustawy – Prawo Budowlane, jako tej, która reguluje rynek budownictwa w Polsce. Stosowne propozycje zostały już przedłożone w Sejmie. Przedstawiciel Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego pominął założenia ustawy budowlanej, które przytoczył wcześniej Wiceminister Żbik i przedstawił szczegółowy przebieg prac Komisji. W planach Komisji jest przedłożenie Ministrowi Projektu Kodeksu – 30 listopada 2014r.

Druga część forum skupiała się na planowaniu miejscowym i lokalizacji inwestycji. Z punktu widzenia ekonomii, charakterystykę statystyczną części publicznej inwestycji budowlanych w Polsce przedstawił dr hab. Andrzej Borowicz z Uniwersytetu Łódzkiego. – Nawet najlepsze prawo w kraju nigdy nie wygra z ekonomią, dlatego przede wszystkim należy dbać o przyjazne inwestycjom otoczenie – powiedział. Wtórował mu prof. dr hab. inż. arch. Jan Pallado – Kierownik Katedry Architektonicznej Politechniki Śląskiej, który podkreślał przewagę idei nad administracją. Żywo sprzeciwiał się polskiej, rządowej myśli budowlanej i obowiązującego prawa miejskiego. – Jesteśmy zdolnym, przedsiębiorczym narodem z długoletnią tradycją, a między innymi budowlanym prawem miejskim szpecimy go na każdym kroku. A to mógłby być piękny kraj – zakończył Jan Pallado. Kolejni rozmówcy poruszali kwestie zamówień publicznych, planowania przestrzennego i rozwiązań dla poprawy działalności branży budowlanej.

Forum zakończyło się uroczystym lunchem dla wszystkich uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami uczestników obydwóch sesji tematycznych V Forum, które zostały zamieszczone w specjalnym wydaniu – Forum Budownictwa Śląskiego (pobierz)