Na podstawie dokonanych uzgodnień, Śląska Izba Budownictwa organizuje po raz kolejny nieodpłatne:

– SZKOLENIOWE SEMINARIUM PODATKOWE –

które odbędzie się w dniu 12 lutego (wtorek) 2019r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Klonowa 35c w Katowicach. Tematy:

I. Zmiany  w przepisach podatku VAT  od 1 stycznia 2019r.

II. Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych.

Prowadzący: Grzegorz Keler – adwokat, Agnieszka Soja – adwokat i partner Kancelarii SPCG Spółka Komandytowa w Katowicach

Przewidywany czas szkolenia:  3  godzinny wykład połączony z pytaniami i dyskusją.

Proszę uprzejmie o zgłoszenie uczestnictwa w seminarium podatkowym poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza, najpóźniej do dnia 6 lutego 2019r. e-mailem na adres: izbabud@izbabud.pl lub faxem nr: 32 204 10 85.