Zapraszamy przedsiębiorców na panel dyskusyjny „Mediacje z udziałem przedsiębiorców”, na którym znajdą się różni interesariusze mediacji m.in. przedstawiciele sądownictwa, mediatorzy i przedsiębiorcy.

Ideą wydarzenia jest zachęcenie do rozwiązywania sporów za pomocą mediacji. Jest to dużo efektywniejsza i szybsza forma rozstrzygania konfliktów niż tradycyjna droga sądowa. Osoby na panelu będą mogły pozyskać cenne informacje jak zażegnać spór od ekspertów – mediatorów, sędziów, przedstawicieli prawa.

Termin zgłoszeń – 16.01.2018 r. 

telefonicznie 515 166 005 lub e-mailem: mediacje@us.edu.pl.