Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach gdzie studiował na wydziale Budownictwa przemysłowego i ogólnego uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa. Posiada uprawienia budowlane.
Jest rzeczoznawcą budowlanym.

Przebieg pracy zawodowej:
– Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe
w Katowicach na stanowisku głównego specjalisty ds. montażu,
– Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego w Katowicach gdzie pracował na stanowisku Dyrektora Wydziału Wykonawstwa, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji
i Naczelnego Inżyniera Zjednoczenia,
– Okręgowa Dyrekcja Rozbudowy Miast w Katowicach jako Dyrektor,
– Urząd Miasta w Katowicach – Wiceprezydent odpowiedzialny za Inwestycje,
– Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Lokator’’ w Dąbrowie Górniczej –
Wiceprezes ds. inwestycji,
– Wojewódzkie przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji i Budownictwa
w Katowicach pracując na stanowisku I-go Zastępcy Dyrektora Naczelnego,
– Urząd Wojewódzki w Katowicach – Dyrektor Wydziału Budownictwa
i Zastępca Dyrektora Wydziału Przedsięwzięć Publicznych,
– Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach na stanowisku Dyrektora Wydziału Inwestycji.