Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
Doktorant Wydziału Budownictwa i Wydziału Architektury
30 lat pracy naukowo dydaktycznej na Politechnice Śląskiej
Promotor ok. 50 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich
Opiekun naukowy praktyk studenckich
Opiekun praktyk zawodowych młodych inżynierów i architektów
Autor i współautor kilkunastu artykułów i publikacji naukowych
Konsultant naukowy i kierownik pracowni projektowej Miasto projekt Sosnowiec, Progor, Energopomiar- Elektryka
W latach 2000-2008 członek komisji aprobat technicznych ITB w Warszawie
Od 20 lat właściciel i dyrektor ML-BUD PBPH
Autor ok. 800 specjalistycznych ekspertyz budowlanych
Autor i współautor ok. 1200 projektów budowlanych począwszy od projektów domów jednorodzinnych poprzez budynki mieszkalne wielorodzinne, biurowce, pawilony handlowe, szpitale, zakłady produkcyjne oraz rewitalizacje
Od 1996 roku przygotowywanie i prowadzenie inwestycji kontrahentów polskich, europejskich i amerykańskich.
Założyciel Śląskiej Izby Budownictwa
Wieloletni członek Komisji Rewizyjnej
Wieloletni juror Międzynarodowych Targów Budownictwa w Katowicach
Prowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej z zakresu Dyrektyw budowlanych, Prawa Budowlanego oraz specjalistycznych kursów „Słabe miejsca w budynkach”