Z budownictwem zawodowo związany jest od 1967 roku. Działalność w zakresie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego została rozpoczęta w 1973r. z chwilą podjęcia pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach. Początkowo jako pracownik działu inwestycji, następnie Kierownik działu inwestycji, który to dział prowadził w szerokim zakresie programowanie, przygotowanie, realizację oraz rozliczanie procesów inwestycyjnych budownictwa mieszkaniowego. Druga połowa lat 70-tych i początek 80-tych ub. wieku były okresem dynamicznego rozwoju mieszkalnictwa w Polsce, który nie ominął również Świętochłowic. Przedsięwzięcia inwestycyjne Spółdzielni doprowadzają do powstania nie tylko pojedynczych budynków, ale całych kompleksów mieszkaniowych głównie w rejonie Piaśnik i Chropaczowa. Od 1999r na stanowisku Prezesa Zarządu, Dyrektora kieruje całokształtem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach.