Jan Ślusarek ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki śląskiej w roku 1977. Po ukończeniu studiów pracował na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego. Na Uczelni pracuje od roku 1993. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w roku 1996. Stopień doktora habilitowanego w roku 2002 ma Wydziale Budownictwa Politechniki śląskiej . Od roku 2004 jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki śląskiej. 30.12.2009 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Pełni funkcję kierownika Zakładu Budownictwa Ekologicznego oraz dziekana Wydziału Budownictwa w kadencji 2005-2008.