Zajmujemy się doradztwem w zakresie BHP i Prawa pracy w obszarach:

 • Szkolenia wstępne i okresowe – dla pracowników każdego szczebla zatrudnienia.
 • Oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracowniczych.
 • Metodyka instruktażu stanowiskowego.
 • Analiza przyczyn wypadków przy pracy i dokumentacja powypadkowa.
 • Audyt wewnętrzny, pozwalający na okresową ocenę stanu BHP i ppoż. w firmie.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji BHP.
 • Opracowywanie dokumentacji HACCP.
 • Doradztwo w zakresie wdrażania i utrzymania certyfikacji ISO.
 • Doradztwo w zakresie przepisów BHP i prawa pracy.
 • Kursy pierwszej pomocy.
 • Doradztwo kadrowe.

Zapraszamy do wysyłania zapytań na adres mailowy izbabud@izbabud.pl