Odznaczenia dla Firm i Pracowników

W roku ubiegłym, na podstawie podjętych procedur i wystąpień organów statutowych naszej Izby zostało nadanych blisko 50 odznaczeń państwowych i odznak honorowych – zbiorczych dla przedsiębiorstw członkowskich i indywidualnych dla ich pracowników.

Tradycyjnie te honorowe wyróżnienia zostały wręczone w trakcie uroczystości obchodów Śląskiego Dnia Budowlanych z udziałem władz państwowych i samorządowych.

Relacje i serwis fotograficzny z tych uroczystości zamieszczone są na naszej stronie internetowej i zostały opublikowane na łamach czasopisma Izby – Forum Budownictwa Śląskiego.

Zapraszamy i proponujemy Państwu przekazanie do naszej Izby wniosków o nadanie w 2017 roku dla kadry pracowniczej i kierowanego przedsiębiorstwa, następujących odznaczeń i odznak honorowych:

 

I. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 • Medal za Długoletnią Służbę
 • Krzyż Zasługi
 • Order Odznaczenia Polski

Tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych reguluje:

 

II. MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW BUDOWNICTWA 

 • Odznaka Honorowa – „Za zasługi dla budownictwa”

Tryb nadawania odznaczeń resortowych reguluje:

 

III. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 • Odznaka Honorowa – „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
  • dla osób indywidualnych
  • dla przedsiębiorstw (zbiorowa)

Tryb nadawania odznaczeń wojewódzkich reguluje:

 

V. KAPITUŁY ZZ BUDOWLANI

 • Odznaka Honorowa – „Zasłużony dla Budownictwa” – dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych
 • Odznaka Honorowa – „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej”

Tryb nadawania odznaczeń związkowych reguluje:

 

Doświadczenia z lat poprzednich wskazują na potrzebę maksymalnie wczesnego uruchomienia procedury związanej z aplikacją i weryfikacją wniosków przez upoważnione instytucje. 

Prosimy o pilne wypełnienie i przesłanie do Biura Izby wniosków:
 do 31 marca br. 
Składane w późniejszym okresie, zwiększają ryzyko możliwości ich nie uzyskania w bieżącym roku.
Szczegółowe informacje o odznaczeniach i odznakach nabędą Państwo w biurze naszej Izby pod telefonem – 32 258 90 00.

W uzasadnieniu wniosków odznaczeń państwowych i wojewódzkich uprzejmie prosimy o położenie szczególnego nacisku na zasługi na tle społecznym, dobroczynnym i użyteczności publicznej. Przy odznaczeniach resortowych i związkowych na osiągnięcia zawodowe.

Poradnik – Jak poprawnie wypełniać wnioski odznaczeniowe