JUBILEUSZOWA XV GALA BUDOWNICTWA

Jubileuszowe nobilitacje, zaszczytne wyróżnienia

2011-gala

Teatrze Rozrywki w Chorzowie, 16 listopada br., odbyła się Jubileuszowa XV Wielka Gala Budownictwa, podczas której wręczono nagrody dla instytucji, zakładów i wybitnych osobowości zaangażowanych w rozwój budownictwa śląskiego. Uroczysta gala, którą zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Rządu RP – minister Elżbieta Bieńkowska i wiceminister Janusz Żbik – stanowiła ukoronowanie jubileuszu 15-lecia Śląskiej Izby Budownictwa, na które w tym roku złożyła się konferencja: IV Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości (26 września) w Sali Sejmu Śląskiego oraz uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych odznak w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (19 października – film z tej uroczystości został pokazany na samym początku Gali).

Otwierając Galę Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk powitał wszystkich uczestników uroczystości, wieńczącej 15-lecie działalności Śląskiej Izby Budownictwa. Prezydent w imieniu Prezydium i Rady Izby złożył podziękowania kadrze kierowniczej oraz pracownikom wszystkich bez wyjątku firm członkowskich za ich wielce użyteczny i twórczy wkład w funkcjonowanie i rozwój śląskiego samorządu gospodarczego oraz pozycję jaką zajmujemy w gronie krajowych i regionalnych organizacji pozarządowych budownictwa.

Nasz Jubileusz obchodzimy w rodzinie. Rodzinie uczestników Forum Budownictwa Śląskiego, utworzonej ponad 4 lata temu platformy współdziałania wszystkich samorządów zawodowych i gospodarczych budownictwa regionu – mówił Prezydent Wnuk. – Obecnie jest to blisko 40 tys. osób jako kadra inżynieryjno techniczna i ponad 300 organizacji gospodarczych. Przewodnicząc temu gremium wraz z Panem Franciszkiem Buszką – kierującym Śląską Izbą Inżynierów Budownictwa, wspólnie dziękujemy pozostałym uczestnikom Forum za dotychczasową współpracę. W pierwszej kolejności Panu Andrzejowi Nowakowi – także organizatorowi dzisiejszej Gali.

Przypomnę, że dokonana w tej właśnie formie konsolidacja ma zapewnić poprzez współdziałanie z władzami województwa, Rządem i Parlamentem niezbędną i oczekiwaną racjonalizację procesów inwestycyjnych i budowlanych.

Nie przypadkowo więc, jednym z ważniejszych wykładników naszej wspólnej działalności jest organizowanie corocznych konferencji merytorycznych, w Sali Sejmu Śląskiego jako „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”.

Pełna relacja z Gali >>POBIERZ<<

LAUREACI XV JUBILEUSZOWEJ GALI BUDOWNICTWA 2012

Tytuł – „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa”

 Elżbieta Bieńkowska
Senator RP; Minister Rozwoju Regionalnego RP_mg_0140

prof. dr hab. Maria Nowicka- Skowron
Rektor Politechniki Częstochowskiej
_mg_0165

prof. dr hab. Andrzej Karbownik
Rektor Politechniki Śląskiej
_mg_0649

Andrzej Gościniak
Przewodniczący Sejmiku; Województwa Śląskiego
_mg_0667

ŚLĄSKA WIELKA NAGRODA BUDOWNICTWA

FIRMA BUDOWLANA F-BUD E.FIBIC, T.FIBIC, SZ.FIBIC S.C.
w Wodzisławiu Śląskim
_mg_0326

GALICYJSKA IZBA BUDOWNICTWA W  KRAKOWIE
_mg_0339

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE  MOLBUD  Sp. z o. o.
w Goczałkowicach Zdrój
_mg_0384

FABRYKA ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH „FENA” Sp. z o. o. w  Katowicach
_mg_0368

PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO – BUDOWLANE
„PIASKOWSKI I SPÓŁKA” Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej
_mg_0355

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 „BUDOWLANKA” w Tychach
_mg_0397

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „JANTAR” w Gliwicach
_mg_0403

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-BUDOWLANE „SIGMA” SP. J.
TADEUSZ BUCZEK, FLORIAN TISSLER w Katowicach
_mg_0414

MALARSTWO TAPECIARSTWO ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
ZBIGNIEW ZIELAZO w Pszczynie
_mg_0422

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MULTI INSTAL” ADAM PRZYBYLSKI
w Siemianowicach  Śląskich
_mg_0438

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
MGR. INŻ. WIESŁAW WIERZBIŃSKI
_mg_0446

 Nagroda z Tytułem

„AUTORYTET – BUDOWNICTWA I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”

Krystyna Szaraniec
Dyrektor Naczelny Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
_mg_0471

Henryk Zaguła
I Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
_mg_0476

Henryk Małysz
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. w Gliwicach
_mg_0510

Maciej Ślączka
Współwłaściciel, Dyrektor Zarządzający
A.I.B. Ślączka, Szpura, Dytko Sp. j.
_mg_0487

Marek Pasek
Właściciel PW M. Pasek Sp. j. w Będzinie
_mg_0497

Julian Kiełbasa
Dyrektor MOSTOSTAL Warszawa Region Południe
_mg_0526

Jerzy Rożek
Pełnomocnik Zarządu ds. Ciepłowniczych
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
_mg_0533

Tytuł Honorowy wraz z Medalem

„OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”

 Ryszard Jurkowski
Architekt
_mg_0549

Stanisław Kowarczyk
Honorowy Prezes Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
_mg_0563

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
Wydział Budownictwa Katedra Konstrukcji Budowlanych
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
_mg_0602

„HONOROWY CZŁONEK ŚLĄSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA”

Józef Bujarski
Wieloletni Dyrektor Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Tychach.
Założyciel i wieloletni Prezes Przedsiębiorstw Budowlano Inżynieryjnego Telbud Sp. z o. o. w Katowicach

Ireneusz Maszczyk
Prezes Zarządu  Drogowej Trasy Średnicowej S.A.  w Katowicach

Tadeusz Zuber
Wieloletni Prezes Rejonowego i Katowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach

Andrzej Herko
Nadinspektor Pracy Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach