Dzisiaj na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT, który przewiduje wprowadzenie obligatoryjnego split payment dla niektórych transakcji. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył m. in. zapłaty za usługi budowlane – w tym zakresie zniesiony zostanie mechanizm odwrotnego obciążenia.

Zapłata z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności będzie skutkować brakiem prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu, zastosowaniem stawki sankcyjnej oraz odpowiedzialnością karnoskarbową.

Zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 września b.r., z wyjątkiem przepisów ustaw o PIT i CIT, które mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.

Dziękujemy Grzegorzowi Keler z Kancelarii SPCG za informację.👍👍👍

Projekt ustawy 
projekt ustawy

Wykaz – towary i usługi, do zapłaty za które ma mieć zastosowanie obligatoryjny split paymen
załącznik nr 15