Szanowni Państwo !

W dniu 3 kwietnia br. w godzinach 9.00 – 13.00 w siedzibie Śląskiej Izby Budownictwa, ul. Szeligiewicza 20/lok. I w Katowicach odbędzie się szkolenie, którego tematem będzie:

Przeglądy okresowe obiektów budowlanych. Obowiązki właścicieli, zarządców oraz osób wykonujących przeglądy”

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Podstawy prawne
 2. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego
 3. Rodzaje i wytyczne kontroli okresowych obiektów budowlanych
 4. Wyłączenia z obowiązku przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych
 5. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych
 6. Książka obiektu budowlanego
 7. Konsekwencje stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego
 1. a)  Zasady postępowania przez właścicieli, zarządców lub użytkowników w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego
 2. b) Zasady postępowania przez osoby wykonujące kontrole w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego
 3. c) Zasady postępowania przez organy nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektu budowlanego
 1. Sankcje karne w świetle ustawy Prawo budowlane
 2. Sankcje karne w świetle ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
 3. Podsumowanie, pytania, dyskusja

Koszt szkolenia wynosi 200 zł netto od osoby. Zgłoszenia należy dokonać mailowo na adres izbabud@izbabud.pl do dnia 31 marca br. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: mgr inż. Jan Spychała – właściciel Biura Inżynierskiego JS CONSTRUCT, długoletni Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Serdecznie zapraszamy!