W dniach 6-7 czerwca 2018 r. Śląska Izba Budownictwa wraz  z kolejnymi uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego, zorganizowała kolejną konferencję
„X Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”
w Budynku X Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 


Przedsięwzięcie programowe obejmowało:
„NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE POWSZECHNYM”
natomiast temat konferencji m.in. :
“RODO – JAK PO ZMIANACH NADZOROWAĆ PRZETWARZANIE DANYCH”;
“ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI INTELIGENTNYMI”
“CZY WARTO UMIERAĆ W WANNIE?”.