“VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości” zostało podzielone na dwie konferencje merytoryczne. Pierwsza z nich odbyła się w dniach 10-11 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Natomiast druga, organizowana w ramach programu V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, miała miejsce 13 października 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Przedsięwzięciem programowym obu konferencji była

„REWITALIZACJA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH I MIAST”

Tematem czerwcowej konferencji były

„ASPEKTY TECHNICZNE I EKONOMICZNE DOSTOSOWANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH “I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DO OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I WYMOGÓW”

natomiast w październiku podjęto temat

„WSPIERANIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW W PROGRAMACH I PLANACH ZMNIEJSZANIA EMISYJNOŚCI GOSPODARKI”

Październikową część VII Forum poprzedziły uroczyste obchody “Śląskiego Dnia Budowlanych – 2015”

Szczegółowa relacja z przebiegu obu konferencji VII Forum, które zostały zamieszczone w specjalnym wydaniu – Forum Budownictwa Śląskiego (pobierz)