“VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości” odbyło się w dniach 24-25 września 2014 r. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Przedsięwzięciem programowym konferencji była

„DOSTOSOWANIE WIELKOPŁYTOWEGO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO DO WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ I POTRZEB”

Szczegółowa relacja z przebiegu VI Forum została zamieszczona w specjalnym wydaniu –

Forum Budownictwa Śląskiego (pobierz)