IV Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości odbyło się 26 września 2012 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, jako wspólna inicjatywa organizatorów konferencji: Śląskiej Izby Budownictwa, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Regionalnej Izba Gospodarcza w Katowicach.

Konferencja merytoryczna poprzedzona została  obchodami Śląskiego Dzień Budowlanych- 2012, które odbyły się pod Patronatem Honorowym- Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego.

Tegoroczna edycja Śląskiego Forum miała na celu przybliżenie uczestnikom reformy procesu inwestycyjno-budowlanego, poprzez przedstawienie założeń projektu ustawy – Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Podczas drugiej sesji konferencji prelegenci przedstawili aktualne regulacje dotyczące robót budowlanych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Więcej informacji na temat tej edycji Forum znajdą Państwo w czasopiśmie Forum Budownictwa Śląskiego.