Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 października 2010 r. w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
odbyła się konferencja:

„II Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”
– która, połączona była z obchodami

„Śląskiego Dnia Budowlanych – 2010”

Było to wspólne przedsięwzięcie organizacyjne Śląskiej Izby Budownictwa,
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z oddziałem katowickim Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa, Instytutu Gospodarki Nieruchomościami,
Związku Pracodawców Budownictwa w Gliwicach oraz Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Patronat Honorowy tej konferencji objęli Wojewoda Śląski oraz
Rektorzy Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej.
Skierowane zostały nasze wystąpienia o objęcie Patronatem także
przez Ministra Infrastruktury oraz Marszałka Województwa Śląskiego.

Zaproszenia do udziału w konferencji zostały skierowane do członków Rządu, posłów województwa śląskiego – będących członkami Sejmowych Komisji Infrastruktury i Gospodarki, państwowych i samorządowych władz województwa, samorządów terytorialnych regionu oraz krajowych i regionalnych organizacji pozarządowych budownictwa.

Materiały z tej konferencji zostały opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma naszej Izby – „Forum Budownictwa Śląskiego” i wraz ze stanowiskiem końcowym w poszczególnych tematach zostały – w pierwszej kolejności – przekazane do Ministra Infrastruktury i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz do posłów sejmowych komisji branżowych – celem wykorzystania w procedowaniach legislacyjnych.

Tradycyjnie, w części stanowiącej obchody Śląskiego Dnia Budowlanych, pracownikom firm członkowskich naszej Izby zostały wręczone odznaczenia państwowe. Relacje z obchodów zostały zamieszczone poniżej.

Z poważaniem

Tadeusz Wnuk
Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z II Forum, która została zamieszczona w specjalnym wydaniu –
Forum Budownictwa Śląskiego (pobierz)