Konferencja “I Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” – Ustroń 2009 r.

23 i 24 października odbyło się w ustroniu “Śląskie Forum Inwestycji Budownictwa i Nieruchomości”. Konferencja była kolejnym wspólnym przedsięwzięciem samorządów zawodowych i gospodarczych oraz instytucji, które w roku ubiegłym utworzyły platformę współdziałania jaką jest Forum Budownictwa Śląskiego. Ta “zbiorowa organizacja pozarządowa” reprezentuje obecnie ponad 40 tys. osób indywidualnych, jako kadra inżynieryjna techniczna, oraz 300 organizacji gospodarczych z sektora budownictwa, w tym górniczego, inwestycji, nieruchomości i ekologii.

W konferencji uczestniczyli managerowie śląskich firm budowlanych, naukowcy Politechniki Śląskiej, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Dobór tematów, które poruszono podczas Konferencji nie był przypadkowy. W obecnym okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego, szczególne znaczenie ma poszukiwanie i tworzenie warunków umożliwiających kreowanie nowych inwestycji, modernizacji i remontów. W pierwszej kolejności w obszarze termomodernizacji i gospodarki mieszkaniowej.

Bardzo duże, ciągle niewykorzystane możliwości wzrostu inwestycji są związane z zasadami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zwłaszcza na podstawie nowych rozwiązań legislacyjnych, a także ustawy o koncesjach.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z I Forum, która została zamieszczona w specjalnym wydaniu – Forum Budownictwa Śląskiego (pobierz)