Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni inspektora nadzoru budowlanego.

Zakres obowiązków:
nadzór nad jakością i terminowością realizowanych robót,
przeprowadzanie kontroli robót budowlanych,
prowadzenie działalności inspekcyjno – kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych,
współpraca z organami administracji architektoniczno – budowlanej i innymi organami oraz instytucjami związanymi z działalnością wynikającą z ustawy Prawo budowlane,
weryfikacja i sporządzanie kosztorysów robót,
rozliczanie i odbiór robót realizowanych na rzecz Spółdzielni,
rozpatrywanie sytuacji spornych oraz prowadzenie korespondencji z mieszkańcami,
prowadzenie dokumentacji technicznej,
wykonywanie innych obowiązków i czynności związanych z administrowaniem.

Wymagania:
uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlane,
wykształcenie średnie budowlane, preferowane wyższe kierunkowe,
doświadczenie zawodowe,
znajomość podstawowych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi,
umiejętność sporządzania kosztorysów robót w oparciu o sytuację rynkową,
udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku,
znajomość przepisów prawa budowlanego,
umiejętność obsługi komputera – programy biurowe,
pozytywne badania lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości.

Mile widziane:
– przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

Oferujemy:
stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
telefon służbowy.