Seminarium Śląskie – INSTALACJE SANITARNE I TECHNIKA GRZEWCZA

KATOWICE 11.06.2019

              

    Z A P R O S Z E N I E


Spotkanie dedykowane jest dla projektantów instalacji sanitarnych i techniki grzewczej, inżynierów budownictwa, oraz inwestorów instytucjonalnych. 

Udział w spotkaniu  jest bezpłatny – wymaga jedynie potwierdzenia uczestnictwa.

Celem Seminarium jest ułatwianie nawiązywania kontaktów z prelegentami, wymiana doświadczeń z realizacji, konsultacje w sprawie projektów, czy realizacji oraz wsparcie techniczne dla uczestników (m.in. pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań, nowości, wytyczne do projektowania).

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!
Warunkiem udziału jest zapoznanie się z zaproszeniem programem oraz potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub e-mailem.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !