Na podstawie dokonanych uzgodnień, Śląska Izba Budownictwa organizuje po raz kolejny nieodpłatne:

– SZKOLENIOWE SEMINARIUM PODATKOWE –

które odbędzie się w dniu 5 lutego (środa) 2020r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Klonowa 35c w Katowicach. Tematy:

 Tematem szkolenia będą najważniejsze zmiany w podatkach VAT i CIT w drugiej połowie 2019 r. i w 2020 r.

W ramach sesji szkoleniowej podjęte zostaną tematy z następujących obszarów:

Podatek VAT
Obowiązkowy split payment
Biała lista podatników VAT
Nowa matryca stawek VAT
Wystawianie faktur do paragonów na nowych zasadach
Nowe zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych (tzw. quick fixes)
JPK_VDEK – zintegrowana deklaracja i JPK

Podatek CIT
Obniżona stawka CIT – nowa definicja małego podatnika
Podatek u źródła – aktualny stan prawny
Ulga na złe długi

Prowadzący: Grzegorz Keler – adwokat Kancelarii SPCG Spółka Komandytowa w Katowicach

Przewidywany czas szkolenia:  3  godzinny wykład połączony z pytaniami i dyskusją.

Proszę uprzejmie o zgłoszenie uczestnictwa w seminarium podatkowym poprzez wypełnienie i przesłanie załączonego formularza, najpóźniej do dnia 5 lutego 2020r. e-mailem na adres: izbabud@izbabud.pl

Formularz zgłoszeniowy

>> POBIERZ <<