Śląska Izba Budownictwa opracowała w okresie wrzesień – listopad następującą ofertę szkoleniową:

Oferta szkoleniowa w okresie wrzesień – listopad 2016

Seminaria prowadzone będą przez Pana Mariusza Czyszka – rzeczoznawcę budowlanego, Wiceprezydenta Śląskiej Izby Budownictwa, Dyrektora P.B.P.H. ML-BUD S.C. Mariusz, Leszek Czyszek w Gliwicach, a odbywać się będą w siedzibie Śląskiej Izby Budownictwa.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej!