tytulowa
W dniu 11 października miały miejsce obchody “Śląskiego Dnia Budowlanych – 2016” w auli Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, poprzedzające drugą konferencję “VIII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”, dotyczącej systemów grzewczych i klimatyzacji.

Tradycyjnie w trakcie tych obchodów miało miejsce wręczenie odznaczeń państwowych i odznak honorowych kadrze kierowniczej i pracownikom przedsiębiorstw członkowskich.

Srebrnym Krzyżem Zasługi został uhonorowany Pan Maciej Ślączka Prezes Zarządu Komplementariusza AIB Sp. z o.o. Sp. K. w Knurowie, Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymały Panie: Eugenia Fiutkowska, Walentyna Janiak, Krystyna Kowalczyk z Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odznaczenia wręczał Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
imgp0327

  imgp0331  imgp0330

Za działalność naukową i społeczną Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” wyróżniono Pana dr. hab. inż. Lucjana Kurzaka, prof. nadzwPolitechniki Częstochowskiej.

Srebrną Odznaką Honorową odznaczeni zostali pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach: Danuta Bartosik, Katarzyna Białas oraz Jacek Wulkowicz. Odznaki wręczył  Stanisław Gmitruk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego.

imgp0366

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym.