Idea Projektu „Rzetelny Wykonawca” powstała w 2021 roku z inicjatywy oraz pod patronatem Śląskiej Izby Budownictwa.  Celem projektu jest uwiarygodnienie wizerunku podmiotów gospodarczych, których usługi charakteryzują się wysoką jakością, innowacyjnością  oraz terminowością wykonywanych prac. Główne założenie programu opiera się na  zrzeszaniu wyłącznie rzetelnych i sprawdzonych wykonawców. Działalność Śląskiej Izby Budownictwa od ponad 20 lat ukierunkowana jest na kooperację firm członkowskich. W konsekwencji, naturalnym krokiem stało się opracowanie programu, umożliwiającego kompleksowe korzystanie z usług wielu wyspecjalizowanych wykonawców, gwarantujących realizację inwestycji na najwyższym poziomie.

Niekwestionowalną korzyścią dla Inwestorów korzystających z usług podmiotów zrzeszonych w programie „Rzetelny Wykonawca”,  stanowić będzie dostęp do wielu sprawdzonych specjalistów, co w efekcie przełoży się na zaoszczędzenie sporej ilości czasu przeznaczonego na realizację inwestycji, a jednocześnie zagwarantuje końcowy sukces całego przedsięwzięcia.

Na dzień dzisiejszy swój patronat nad programem zapowiedziały takie instytucje, jak: Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, Śląska Izba Budownictwa, Regionalny Związek Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Gwarancja sukcesu projektu „Rzetelny Wykonawca”, opiewać będzie na dużym i wieloletnim doświadczeniu naszych partnerów, każdorazowo weryfikowanych na podstawie regulaminu przez powołaną do tego celu komisję. Zwieńczeniem pozytywnego zakończenia procedury weryfikacji  będzie certyfikat, przyznawany na okres 3 lat z możliwością jego przedłużenia, jak również cofnięcia w przypadku naruszenia zasad regulaminu.