Szanowni Państwo !

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych, zapraszamy na BEZPŁATNE warsztaty, mające na celu przybliżyć pracodawcom jakie obowiązki nakłada na nich ustawa oraz w jaki sposób najbardziej efektywnie wdrożyć w swoich firmach PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) z praktycznego punktu widzenia przedstawią reprezentanci PDF Risk Management Sp. z o.o.:

  • Adwokat Dominika Fik-Drabek
  • Broker Ubezpieczeniowy Andrzej Kraczla
  • Broker Ubezpieczeniowy Marceli Drabek

 

W programie szkolenia m.in.:

  • terminy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (do 2021 roku PPK w każdej firmie!)
  • czy z obowiązkowego programu można stworzyć pracowniczy benefit
  • uwarunkowania prawne PPK (obowiązki pracodawcy, kryteria kwalifikacji pracowników, źródła finansowania, sankcje)
  • procedura wdrożenia PPK (“krok po kroku”)
  • kryteria wyboru instytucji finansowej (ustawa vs realia rynkowe)

Warsztaty odbędą się w dniu 28 Listopada br. w godzinach 11.00 – 14.00 w siedzibie Śląskiej Izby Budownictwa, ul. Szeligiewicza 20/lok. I w Katowicach.

Zgłoszenia należy dokonać mailowo na adres izbabud@izbabud.pl do dnia 25 listopada br. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.