Razem z PFR TFI zapraszamy na szkolenie dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, które wprowadzane są do średnich firm od początku roku. Na szkoleniu poruszone zostaną kluczowe kwestie dotyczące długoterminowego oszczędzania pracowników. Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny. Wydarzenie kierowane jest do firm zatrudniających od 20 do 249 osób. Szkolenie odbędzie się 14 lutego (wtorek) o godz. 10:00 w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.
Skrócony program wydarzenia
  • Czym są PPK? – Najważniejsze informacje o programie.
  • Dlaczego PPK jest potrzebne? Jak będą wyglądały przyszłe emerytury?
  • Ile można zyskać dzięki PPK? Kalkulator dla pracodawcy, pracownika, przykładowe zestawienie wpływu wpłat do PPK na wynagrodzenie netto pracownika.
  • Zasady działania PPK – zadania i obowiązki.
  • Jakie obowiązki powinien spełnić pracodawca?
  • Warsztaty na temat oczekiwań firm od instytucji finansowej.
Chcę wziąć udział
Szczegółowy program
Liczba miejsc ograniczona!
Szkolenie odbędzie się w małej, kameralnej grupie.
Szkolenie poprowadzą
Katarzyna Chmielak
Dyrektor Departamentu Operacji i Rozwoju Pracowniczych Planów Kapitałowych PFR TFI
W PFR TFI odpowiada za rozwój PPK i współpracę z Klientami oraz koordynuje pracę zespołu ds. PPK. Posiada bogate doświadczenie w zakresie operacyjnej obsługi funduszy inwestycyjnych – w tym pracowniczych programów emerytalnych, IKE i IKZE, a także grupowych programów oszczędnościowych, które zdobywała w TFI PZU. Odpowiadała za organizację współpracy z pracodawcami (m.in. tworzenie i dostarczanie procedur obsługowych, szkolenia), a także za procesy obsługowe po stronie agenta transferowego. Wdrożyła z sukcesem ok. 200 pracowniczych programów emerytalnych.
Henryk Baron
Dyrektor ds. Relacji z Klientami PPK
Departament Operacji i Rozwoju Pracowniczych Planów Kapitałowych PFR TFI
W PFR TFI odpowiada za budowanie relacji z Klientami.
Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie na rynkach kapitałowych – pracował m.in. w CA IB TFI, TFI PZU, BPH TFI, gdzie nadzorował współpracę z instytucjami finansowymi oraz wprowadzał programy oszczędnościowe, w tym także emerytalne (PPE, IKE, IKZE). Budował dystrybucję funduszy do biur maklerskich, banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Jako dyrektor sprzedaży prowadził szkolenia i rozwijał ofertę produktów inwestycyjnych.
Chcę wziąć udział
Szczegółowy program