W dniach 30 – 31 marca 2017r. w Ustroniu – Hotel „Jaskółka”, odbyło się kolejne, coroczne – X ŚLĄSKIE SEMINARIUM BUDOWLANE – organizowane przez Kolegium Forum Budownictwa Śląskiego oraz Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
Tym razem Seminarium obejmowało informacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, problemów branży budowlanej związanych z odwrotnym obciążeniem w podatku VAT , zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych od 2018 roku w organizacjach gospodarczych oraz bezpieczeństwa w budownictwie.
W imieniu organizatorów, Seminarium otworzyli Tadeusz Wnuk – prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Przewodniczący Kolegium „Forum” i Franciszek Buszka – Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wiceprzewodniczący Kolegium „Forum” . Obecny był również Andrzej Nowak – Honorowy Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Katowicki. Tadeusz Wnuk i Franciszek Buszka przedstawili przybyłych na Seminarium uczestników „Forum Budownictwa Śląskiego” i gości m.in. przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach Lesława Mandraka – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy i Anettę Ranosz – Nadinspektora Pracy, dr Rafała Rębilasa – Prodziekana Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Antoniego Falikowskiego – Prezesa Związku Pracodawców Budownictwa w Gliwicach i Joannę Koch-Kubas – Prezesa Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
Prowadzący obrady zaprezentowali projekt „Programu” – wspólnych przedsięwzięć „Forum Budownictwa Śląskiego” w 2017. Projekt Organizacji i Założenia Programowe konferencji IX Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, która odbędzie się w dniach 21- 22 czerwca 2017 r. w Centrum Edukacyjno – Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Będzie to przedsięwzięcie programowe: „WSPÓŁCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE POWSZECHNYM” z następującym tematem: „EKONOMICZNE BUDOWANIE I REMONTOWANIE – ASPEKTY PRAWNE, FINANSOWE, TECHNICZNE; PROGRAM „MIESZKANIE +” W BUDOWNICTWIE
Zabierając na początku Seminarium głos Lesław Mandrak – p.o. Okręgowego Inspektora Pracy zwrócił uwagę na tak ważne dla budownictwa zagadnienie, jak bezpieczeństwo pracy na budowach. Wyraził nadzieję, że w tej kwestii bardzo dobra, stale trwająca współpraca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach ze Śląską Izba Budownictwa przyniesie pożądane dla środowiska efekty w postaci zmniejszenia się liczby wypadków.
W kolejnym punkcie obrad Ireneusz Jóźwiak – Dyrektor Wykonawczy Forum Budownictwa Śląskiego dokonał prezentacji planowanych referatów autorskich konferencji IX Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, zachęcając do dyskusji na ten temat i przeprowadzając w tej sprawie ankietę wśród uczestników spotkania. Prezentacji planowanych referatów autorskich dokonał również Mariusz Czyszek -Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa
Bardzo ważna, a na pewno nie do końca wyjaśniona prawnie sprawa, jaką jest obecnie „Ochrona danych osobowych od 2018 roku w organizacjach gospodarczych” była tematem wystąpienia dr Rafała Rębilasa – Prodziekana Wydziału Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Biznesu Dąbrowie Górniczej oraz wnikliwego wykładu Jarosława Żabówki Administratora Bezpieczeństwa Danych Osobowych. To, że temat ten jest bardzo dyskusyjny i czasami enigmatyczny sprawiło, że prowadzący musieli często wyjaśniać problemy i opowiadać na liczne pytania uczestników Seminarium.
Ostatnim punktem merytorycznym pierwszego dnia Seminarium były WARSZTATY – „Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw”, które prowadziła Joanna Koch-Kubas Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Pani Prezes przedstawiła kolejny, przygotowany przez część posłów projekt zmian w spółdzielczości mieszkaniowej. W trakcie warsztatów odbyła się gorąca dyskusja na ten temat.
W drugim dniu seminarium informację tematyczną na temat okresowej oceny wypadków przy pracy w budownictwie na podstawie danych Państwowej Inspekcji Pracy przedstawiła Anetta Ranosz – Nadinspektor Pracy z Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.
„Problemy branży budowlanej związane z odwrotnym obciążeniem w podatku VAT” zaprezentowali przedstawiciele Kancelarii Podatkowej – Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska.
Reasumpcja obrad uczestników Seminarium. Przyjęcie końcowego „Programu” wspólnych przedsięwzięć uczestników Forum oraz Planu i harmonogramu dalszego organizowania konferencji – „IX Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” zakończyła obrady Seminarium.
* * *
Podczas spotkania swe oferty zaprezentowali partnerzy merytoryczni Seminarium:
– Nowoczesna technologia uszczelniania przewodów kominowych FURANFLEX TERMO KOMIN sp. z o.o.
– Nowości i rozwiązania systemowy firmy Greinplast Sp. z o.o. w budownictwie
– Bezpieczne inwestowanie w trudnych czasach – Dom Inwestycyjny XELION Sp. z o.o.Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

DSCF8055

20170330_130340