Podczas pierwszego dnia konferencji “IX Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” w dniu 21 czerwca 2017r. w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, miało miejsce podpisanie kolejnego “Porozumienia o współpracy” Śląskiej Izby Budownictwa, tym razem z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach.

Powyższe samorządy gospodarcze reprezentowali (od lewej): Pan Piotr Kukurba – Przewodniczący Rady i Pan Wiktor Pawlik – Prezes RIPH w Gliwicach oraz Pan Tadeusz Wnuk – Prezydent i Pan Mariusz Czyszek – Wiceprezydent ŚIB.

Życzymy owocnej współpracy, mającej na celu realizację wielu interesujących, a przede wszystkim merytorycznych przedsięwzięć.