Sąd Konkursowy w dniu 10 stycznia br. wyłonił zwycięską pracę o nr 648536 w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta w Sosnowcu.
Ogłoszenie wyników i identyfikacja prac będzie miała miejsce w dniu 12 stycznia br.
o godzinie 11.00 w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, ul. Partyzantów 10A z udziałem władz miasta i mediów regionalnych.

Serdecznie zapraszamy!