OGŁOSZENIE
Miejski Zakład Zasobów Lokalowych ogłasza konkurs na:
opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej zespołu mieszkalnego
przy ul. Romualda Traugutta w Sosnowcu

Założenia: Działka około 1ha usytuowana w sąsiedztwie płytkiego wydobycia górniczego.

Projekt 4 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem przestrzennym (drogi, parkingi, teren rekreacji).
• Budynki dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
• Budynki o wysokości 6 kondygnacji.
• Mieszkania preferowane 40-60m2.
• Ilość mieszkań oczekiwana: 100-120
• Pozostałe wymagania zgodnie z będącym w trakcie opracowania Miejscowym Planem Zagospodarowania.

Regulamin konkursu znajduje się poniżej oraz na stronie www.mzzl.pl
Informacje można również znaleźć na stronie Urzędu Miasta Sosnowiec.

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK 1,2,3

Druki do pobrania: