Wykształcenie wyższe – chemik. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w Zakładach Gumowych Górnictwaw w Bytomiu, przechodząc tam wszystkie szczeble kariery zawodowej od mistrza produkcji do dyrektora oddziału. W 1991 r. wraz z wspólnikami zakłada firmę AIB specjalizującą się w przetwórstwie tworzyw sztucznych i od tego momentu zaczyna się współpraca z branżą stolarki okiennej. AIB produkuje szeroki asortyment z termoplastycznych elastomerów, uszczelki do okien i drzwi drewnianych, tworzywowych i aluminiowych. Przetwarza również twarde PCV
produkując listwy i ramki do szklenia drzwi. Ostatnio wprowadzono produkcję różnych typów taśm paroprzepuszczalnych i paroszczelnych oraz wyrobów opartych na kauczuku
butylowym. Ryszard Szpura jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej – staż liczy się od grudnia 1996 r. Po przekształceniu w Związek Producentów, Dostawców, Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI w: I kadencji – członek zarządu i II kadencji – V-ce Prezes Zarządu ; Obecnie – V-ce Prezes Zarządu