Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Swoją drogę zawodową związał z obszarem zarządzania przedsiębiorstwami branży nieruchomości i budownictwa.

Od 2013 r. Prezes Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”, będącej jedną
z największych spółdzielni w województwie śląskim, w której zasobach znajduje się ponad
14 tys. mieszkań oraz wiele pawilonów handlowo-usługowych. Skutecznie pozyskał dla mieszkańców spółdzielczych zasobów środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Zarządca nieruchomości posiadający certyfikat Europejskiej Federacji Mieszkaniowej HOUSING EUROPE
w Brukseli. Członek Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo- Handlowej  w Tychach, aktywnie uczestniczący w pracach na rzecz rozwoju i integracji śląskiej przedsiębiorczości. Od lat efektywnie wspiera środowisko spółdzielcze jako Członek Rady Śląskiej Izby Budownictwa.

Laureat wielu nagród i wyróżnień m.in. „Menedżer Sukcesu” w  III edycji  Konkursu „Przedsiębiorstwo Przyszłości”, „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” przyznany przez Śląską Izbę Budownictwa. Uhonorowany  brązowym medalem „Za zasługi
dla obronności kraju”, srebrną odznaką „ Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę” i wieloma innymi odznaczeniami. Promotor działalności społeczno-oświatowej i kulturalnej prowadzonej w ramach zarządzanej spółdzielni.

Dynamiczny w działaniu, kreatywny, konsekwentny i stawiający na nowoczesne technologie.