Pan Mariusz Koprek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej. W marcu 1990r. założył firmę KLIMA-TEST Sp. z o.o., której został Prezesem. Poprzez efektywne zarządzanie doprowadził do rozwoju firmy i wzrostu jej renomy. Z sukcesem przeprowadził Spółkę przez pojawiające się kryzysy gospodarcze. Spółce KLIMA-TEST przyznano tytuł Gazel Biznesu 2006 i 2009 oraz Diamentów Forbesa 2010, dla najdynamiczniej rozwijającej się firmy. W kwietniu 2012r. nastąpiło połączenie firmy KLIMA-TEST Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z firmą TELBUD Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i nastąpiła zmiana nazwy firmy na TKS Sp. z o.o., a Pan Mariusz Koprek został jej Prezesem. Połączenie przyczyniło się do umocnienia pozycji rynkowej firmy oraz uzupełnienia profilu działalności tj. wykonywanie instalacji wewnętrznych oraz sieci zewnętrznych, robót ziemnych i drogowych. Połączenie wzmocniło potencjał łączących się Spółek, w zasadniczy sposób zwiększając możliwości konkurowania na rynku krajowym oraz podniesienia jakości oferowanych produktów i usług. Koncentracja kapitału, jaka nastąpiła w wyniku połączenia spowodowała zwiększenie możliwości inwestycyjnych, a także pozwoliła rozszerzyć ofertę produktową i bazę klientów.