Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), magister ekonomii, Wydział Handlu Transportu i Usług
– studia za granicą (Universität Trier, Niemcy) w ramach międzyuczelnianej wymiany studentów
– doświadczenie zawodowe zdobywał w branżach: spedycja krajowa i międzynarodowa, eksport wyrobów z drewna, branża stalowa, gazy techniczne i LPG, medycyna i farmacja
– od 1997 roku na stanowiskach kierowniczych, początkowo związanych z zarządzaniem sprzedażą, następnie – działalnością operacyjną przedsiębiorstw oraz finansami aż do stanowisk zarządzających całością spraw spółek:
– 2001 do 2007 : z-ca Dyrektora Generalnego Messer Polska w Chorzowie
– 2008 do 2012 : Prezes Zarządu 2 spółek – Flaga Gaz Polska w Warszawie i Flaga Terminal Polska w Małaszewiczach
– Od 2013 roku : Prezes Zarządu Farby KABE Polska w Katowicach
– Farby KABE: szwajcarska firma oferująca wysokiej jakości farby dekoracyjne, systemy ociepleń i lakiery proszkowe
– najważniejsze zadania dla Farby KABE: sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom rynku budowlanego w Polsce, propagować ważną rolę wysokiej jakości produktów i usług budowlanych, być liderem innowacyjności oraz zapewnić firmie stabilny, długofalowy ale i dynamiczny rozwój.