Prezes Zarządu – Dyrektor Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach – jednej z największych i najprężniej działających spółdzielni mieszkaniowych w kraju. Absolwentka Wydziału Przemysłu – specjalność ekonomika w Wyższej Szkole Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Katowicach, absolwentka studiów podyplomowych: bankowości i finansów oraz organizacji i zarządzania. Posiada pierwszy stopień specjalizacji zawodowej ekonomisty w dziedzinie – finanse, uprawnienia lustracyjne oraz licencje zawodowe zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.
Pani Krystyna Piasecka legitymuje się wieloletnim stażem pracy w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a od 1990 r. pełni nieprzerwanie funkcję Prezesa Zarządu tejże Spółdzielni. Jest współzałożycielką szeregu funkcjonujących na terenie kraju organizacji gospodarczych i społecznych, m.in. takich jak: Korporacja Ubezpieczeniowa FILAR (obecnie UNIQA), Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Warszawie, Katowicka Telewizja Kablowa, Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, i inne. Z jej inicjatywy powstały nadal działające lokalne organizacje pomocowe, jak Fundacja KSM na rzecz mieszkańców Spółdzielni, Stowarzyszenie Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości „Silesia”. Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Mieszkaniowym w Warszawie, jest też aktywnym uczestnikiem Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot. Jako Prezes Spółdzielni była i jest inicjatorem licznych działań na rzecz odnowy, estetyki i kształtowania środowiska oraz integracji społeczności śląskiej.