Nagrodzony wieloma nagrodami za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i zawodowe. 48-letni całkowity staż pracy. Od ponad 31 lat zajmu je się problematyką inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności drogowych. Z kluczową dla regionu inwestycją Drogowa Trasa Średnicowa Katowice- Gliwice związany od 1982 roku, czyli od początku procesu inwestycyjnego – najpierw jako Dyrektor Dyrekcji Budowy Tras Komunikacyjnych, a od 1993 roku jako współzałożyciel i Prezes Zarządu „Drogowej Trasy Średnicowej” S.A. w Katowicach.